۸:۵۹:۲۷ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
مدیرکل بهزیستی استان به سئوالات شهروندان پاسخ می‌دهد
مدیرکل بهزیستی استان به سئوالات شهروندان پاسخ می‌دهد
قادری مدیرکل بهزیستی استان فردا (دوشنبه) با حضور در مرکز سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) به سؤالات شهزوندان پاسخ می‌دهد.


قادری مدیرکل بهزیستی استان فردا (دوشنبه) با حضور در مرکز سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) به سؤالات شهزوندان پاسخ می‌دهد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه