۱:۰۳:۳۰ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه منصوب شد
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه منصوب شد
در مراسمی محسن دارابی به عنوان مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه معرفی و از زحمات محسن رستمی به عنوان سرپرست این سازمان تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل این سازمان با اشاره به اینکه استان کرمانشاه از نظر موقعیت جغرافیایی و مرزها و بازارچهها دارای ظرفیت بسیاری است اظهار داشت: مأموریت اصلی این سازمان تسهیل در امور تجارت و تقویت زیرساختها است.

محسن دارابی با بیان اینکه سال گذشته برای تقویت بازارچههای مرزی ۱۴ میلیارد تومان هزینه شد عنوان کرد: امسال نیز با وجود کاهش اعتبارات بیش از پنج میلیارد تومان در این زمینه تخصیص یافت.

وی با اشاره به اینکه در حوزه صنعت و معدن ۱۰۰ واحد دارای پروانه بهرهبرداری در استان وجود دارد گفت: در عین حال که همگان از سازمان صمت انتظار تنظیم بازار را دارند تأمینکننده کالا نیست.

دارابی با بیان اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و ستاد تسهیل در سازمان صمت فعالیت میکنند افزود: سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده به دنبال احقاق حقوق مصرفکنندگان و از طرفی ستاد تسهیل به دنبال احقاق حقوق تولیدکنندگان است اما میتوان بین آنها تعامل ایجاد کرد.

سرپرست سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در ۹ ماه گذشته ۶۰۰ جواز تأسیس صنعتی صادر شده است اظهار داشت: این میزان از نظر تعداد ۱۵۲ درصد، از نظر سرمایهگذاری ۴۷ رصد و از نظر اشتغالزایی ۱۱۳ درصد افزایش یافته است.

محسن رستمی با بیان اینکه در زمینه تعداد پروانههای بهرهبرداری امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است عنوان کرد: در این زمینه از نظر سرمایهگذاری ۱۴۰ درصد و از نظر اشتغالزایی ۳۹ درصد رشد را نشان میدهد.

وی با اشاره به اینکه در امسال ۵۷ مورد از واحدهای غیرفعال فعالسازی شده است گفت: کارگروه تسهیل در جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی مؤثر بوده است.

رستمی با بیان اینکه ۱۶ درصد جواز تأسیس تبدیل به صنعت شده است افزود: در امسال به طور تقریبی ۱۷۸ مورد سرمایهگذار مراجعه کردهاند در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۴۰ مورد واگذاری زمین به سرمایهگذاران انجام شده است و طی امسال ۶۴ هکتار زمین واگذار شده است.

سرپرست سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به اینکه طی امسال ۶۹ میلیون دلار واردات ماشینآلات صنعتی گزارش شده است گفت: افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نیز مدنظر بوده است به طوری که میانگین ظرفیت واحدهای مصالح ساختمانی در سال گذشته ۴۰ درصد بوده و امسال ۷۳ درصد افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: در بخش معدن در ابتدای سال از حدود ۲۲۰ معدن ۱۰۱ مورد فعال و مابقی غیرفعال بود که در این مدت ۱۷ مورد از این معادن فعال شدهاند و امید داریم این روند ادامه یابد که بیشتر معادن به عرصه بهرهبرداری بازگردند.

رستمی گفت: در زمینه تجارت صادرات طی ۹ ماه امسال ۴۷ درصد افزایش یافته است گفت: دو میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار از مرزهای استان صادرات انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۴۹۲ مورد طی امسال مجوز مشاغل خانگی صادر شد بیان کرد: بدون تأمین منابع امکان سرمایهگذاری خیلی کم است و در استان کرمانشاه که پایینترین میزان درآمد و میزان سپردههای بانکی وجود دارد تأمین منابع برای سرمایهگذاری مهم است.

انتهای پیام/ح


منبع :: https://www.tasnimnews.com
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه