21:04:52 - چهارشنبه 11 سپتامبر 2019
مدیریت منابع آبی استان از مهمترین دغدغه‌ها
مدیریت منابع آبی استان از مهمترین دغدغه‌ها
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت : مدیریت منابع آبی استان از مهمترین دغدغه‌های ماست .
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه