15:15:03 - دوشنبه 24 دسامبر 2018
مدیر کل آموزش و پرورش:گروه‌های آموزشی چراغ دانایی نظام تعلیم و تربیت را برمی‌افروزند
مدیر کل آموزش و پرورش:گروه‌های آموزشی چراغ دانایی نظام تعلیم و تربیت را برمی‌افروزند
کرمانشاه (پانا) – مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در همایش تجلیل از برگزیدگان مرحله کشوری جشنواره‌ها و رتبه‌های اول گروه‌های آموزشی بر نقش مهم این حوزه ﺗﺄکید کرد. مجید یزدانپناه، مدیر کل آموزش و پرورش استان در همایش تجلیل از برگزیدگان مرحله کشوری جشنوارهها و سرگروههای دارای رتبه اول (عالی) گروههای آموزشی استان

کرمانشاه (پانا) – مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در همایش تجلیل از برگزیدگان مرحله کشوری جشنواره‌ها و رتبه‌های اول گروه‌های آموزشی بر نقش مهم این حوزه ﺗﺄکید کرد. مجید یزدانپناه، مدیر کل آموزش و پرورش استان در همایش تجلیل از برگزیدگان مرحله کشوری جشنوارهها و سرگروههای دارای رتبه اول (عالی) گروههای آموزشی استان که در سالن تدبیر اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد، ضمن تأکید بر نقش مهم و افتخارآفرین گروههای آموزشی در جشنوارههای کشوری، این موفقیتها را حاصل تلاش و تخصص این برگزیدگان و شایستگی همکاران اداری حوزهی مربوطه دانست. وی افزود: سرگروههای آموزشی با بهرهگیری از علوم و منابع اطلاعاتی، در زمینه تخصصی خود و با تحقیق و پژوهش، میتوانند در بهروز کردن آموزش و نحوهی ارائه آن مفید واقع شوند و در انتقال اطلاعات و دانش به معلمان که در صف اول مبارزه با جهل و روشن کردن چراغ دانش و دانایی هستند، کوشا باشند. مجید یزدانپناه به تشریح اقدامات انجام گرفته در آموزش و پرورش استان و گامهای خوب در زمینهی مطالبات فرهنگیان ، اجرای طرح رتبهبندی معلمان، پرداخت حق مرزی برای بعضی از مناطق استان و تلاش و پیگیری در خصوص اقدامات انجام شده در مناطق زلزلهزده پرداخت. در ادامهی این همایش، محمدرضا بسامی، معاون متوسطه آموزش و پرورش استان نیز ضمن تقدیر از همکاران منتخب، به نقش برجسته گروههای آموزشی در رشد و ارتقای دبیران، توجه به تألیف و اعتباربخشی کتب درسی، محتوای کمک آموزشی و … اشاره کرد. وی به تقویت تعهد سیستمی که بر اساس تعهدات (فردی، اجتماعی، الهی) است، تاکید داشت و افزود: تعهد سیستمی ما را ملزم به انجام کار با نتیجه مطلوب مینماید و در این راستا اگر بخواهیم خروجیهای آموزش و پرورش را بر اساس سند تحول بنیادین ببینیم، باید تمام مفاد و قراردادهای این حوزه را به درستی انجام دهیم. محمدرضا بسامی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در دنیای امروز، نگرشی آگاهانه به برنامههای آموزش و پرورش به عنوان مبنا و پایهی اساسی تعلیم و تربیت وجود دارد و مطابق با این نگاه، بخش اعظم تدوین برنامهی توسعهی آموزشی، باید منطبق بر پایههای فرهنگی و بومی منطقهای باشد و توجه به این مهم، یکی از فاکتورهای اساسی توسعه آموزشی است. سپس شفیع امینی مقدم، رییس اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی، خلاصهای از عملکرد، نحوهی فعالیتها و همکاری این اداره با سایر معاونتها را تشریح کرد. در پایان این مراسم، از برگزیدگان جشنواره الگوهای برتر تدریس، جشنواره نوآوری در فرآیند تدریس و یادگیری، مسابقات علوم آزمایشگاهی، برگزیدگان نانو فناوری و سرگروههای دارای رتبه در ارزیابی دبیرخانههای کشوری، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، تجلیل شد.

خبر جدید  تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون المپیادهای علمی تا ساعت 24 روز دوشنبه 3 دی‌ماه

تجلیل برگزیدگان جشنواره ها مجید یزدان پناه مدیرکل آموزش و پرورش
منبع :: http://www.pana.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه