۱۶:۲۹:۲۲ - شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
مراکز درمانی تامین اجتماعی کرمانشاه نیازمند توسعه برای پاسخگویی به مردم هستند
مراکز درمانی تامین اجتماعی کرمانشاه نیازمند توسعه برای پاسخگویی به مردم هستند
میثم حجتی پور با انتقاد از عدم توسعه مراکز درمانی تامین اجتماعی کرمانشاه طی ۱۰ سال اخیر، گفت: این امر باعث ازدحام مراجعین در مراکز ملکی تامین اجتماعی و باعث شرمندگی ما پیش مردم شده است.

میثم حجتی پور با انتقاد از عدم توسعه مراکز درمانی تامین اجتماعی کرمانشاه طی ۱۰ سال اخیر، گفت: این امر باعث ازدحام مراجعین در مراکز ملکی تامین اجتماعی و باعث شرمندگی ما پیش مردم شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه