۱۴:۵۰:۲۶ - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
مراکز فنی و حرفه‌ای بهترین راه اشتغال ایثارگران
مراکز فنی و حرفه‌ای بهترین راه اشتغال ایثارگران
همایش یک‌روزه کارشناسان اشتغال بنیاد کرمانشاه، باهدف تشریح « قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» برگزار شد.


همایش یک‌روزه کارشناسان اشتغال بنیاد کرمانشاه، باهدف تشریح « قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه