11:15:27 - دوشنبه 21 ژانویه 2019
مرثیه‌ای برای کاجستان بدون متولی بیستون+تصاویر
مرثیه‌ای برای کاجستان بدون متولی بیستون+تصاویر
کاجستان بیستون به عنوان ثروتی ارزشمند در استان کرمانشاه در چند سال گذشته در معرض تخریب توسط عوامل انسانی قرار گرفته است که متولی برای حفظ و نگهداری ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، کاجستان بیستون با مساحت ۱۲۰ هکتار در ضلع غربی پایگاه جهانی بیستون در شهرستان هرسین قرار دارد که این ظرفیت گردشگری و تفریحی اکنون با مشکلاتی همچون عدم آبیاری و قطع شبانه درختان روبرو است و مناقشه بر سر مدیریت این مجموعه کاجستان بیستون را در معرض تخریب قرار داده است.

با توجه به اینکه این کاجستان در کنار پایگاه جهانی بیستون قرار گرفته است بسیاری از گردشگران بعد از بازدید از محوطه آثار باستانی به دلیل جذابیت این کاجستان تمایل زیادی به توقف در این منطقه را دارند اما گویی عوامل انسانی نهتنها عزمی برای حفظ و نگهداری از آن ندارد بلکه برای تخریب این ثروت از عوامل طبیعی نیز پیشی گرفته است.

با گذشت چندین سال از واگذاری کاجستان بیستون به بخش خصوصی هر روز شاهد نابهسامانی و ناملایماتی نسبت به این ثروت هستیم به گونهای که آبیاری به عنوان کمترین وظیفه نسبت به آن به فراموشی سپرده شده و چنانچه لطف الهی و نزولات آسمانی نبود سرنوشت آن اسفناکتر از وضعیت کنونی نیز بود.

آبرسانی به کاجستانهای بیستون مختل شده است

فرماندار شهرستان هرسین با اشاره به اینکه در ضلع غربی پایگاه جهانی بیستون کاجستان در حوزه منابع طبیعی قرار گرفته است گفت: منابع طبیعی این عرصه را در سالهای گذشته در اختیار شرکت توسعه گردشگری وابسته به میراث فرهنگی قرار داده است.

امیر شاهآبادی با بیان اینکه شرکت توسعه گردشگری نیز بخش محدودی از کاجستانهای بیستون را در اختیار سرمایهگذار بخش خصوصی قرار داده است افزود: امروز که تمامی زیرساختهای آبرسانی به این کاجستانها مختل شده است متولی ندارد و شرکت توسعه گردشگری مسئولیت آن را به عهده نمیگیرد.

فرماندار هرسین با اشاره به اینکه منابع طبیعی از شرکت توسعه گردشگری شکایت کرده است گفت: بخش کوچکی از این کاجستانها نیز توسط شرکت توسعه گردشگری در اختیار شرکت خصوصی تفریحی زرین قرار داده شده است.

خبر جدید  پاس‌کاری افزایش ناگهانی قیمت مرغ در کرمانشاه؛ افزایش قیمت نهاده‌ها یا افزایش تلفات در مرغداری‌ها؟

وی با اشاره به رسیدگی به چند درخت آسیبدیده توسط گردشگران افزود: به هر حال این موضوع و اختلاف بین منابع طبیعی و شرکت توسعه گردشگری در حال رسیدگی است و شهرداری بیستون نیز موضوع را پیگیری میکند که امید داریم به زودی سامان بگیرد.

پیگیری و رسیدگی به پرونده کاجستان بیستون

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه اظهار داشت: عرصه کاجستانهای بیستون در سالهای گذشته به شرکت توسعه گردشگری و این شرکت نیز به شخص ثالث واگذار کرده است.

انشاالله کولانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با بیان اینکه پرونده مربوط به این عرصه در حال بررسی است عنوان کرد: برای آسیب به چند اصله درخت در این عرصه نیز پروندهای تنظیم شده است.

واگذاری غیرقانونی کاجستان بیستون به بهرهبردار سوم

شهردار بیستون با اشاره به اینکه در زمینه کاجستانهای بیستون مشکل حقوقی بین منابعطبیعی، شرکت توسعه گردشگری و طرف سومی ایجاد شده است،اظهار داشت: ابتدا باید این عرصه از نظر مدیریتی تعیین تکلیف شود.

شورش فرامرزیدر گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با بیان اینکه تولیت این کاجستانها از نظر قانونی باید به شهرداری سپرده میشد که نشده است عنوان کرد: در حال پیگیری این موضوع هستیم که متولی این عرصه شهرداری بیستون باشد یا چنانچه منابعطبیعی نیز باشد شهرداری وظیفه آبیاری، حفاظت و نظارت بر آن را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه آبرسانی به این کاجستان تنها از طریق نزولات جوی و به لطف خدا انجام میشود گفت: اکنون خداوند به داد این کاجستان رسیده که با بارش باران زنده ماندهاند اما با قطع بارندگیها دیگر اراده انسانی برای آبیاری آنها وجود ندارد و باید دوباره دست به دامن آسمان شد.

خبر جدید  ماموستا ‌قادری در گفت‌وگو با ‌تسنیم:‌‌ ۲۲ بهمن روز نمایش اقتدار ملی است

شهردار بیستون با بیان اینکه اخیراً نیز چند اصله درخت در این عرصه قطع شده است افزود: این تخریبها و قطع درختان نیز ناشی از ضعف فرهنگی همشهریان و گردشگران است.

فرامرزی با اشاره به اینکه نتایجی در حال کسب است که به دنبال آن در وجه مالکیتی این عرصه شهرداری نیز دیده شود گفت: چون این عرصه در داخل شهر قرار دارد از دید عموم مردم مسئولیت آسیبهای وارد شده به کاجستان به عهده شهرداری است اما در واقع شهرداری هیچ قدرتی در این زمینه ندارد.

وی بیان کرد: در قرارداد بین منابعطبیعی و شرکت توسعه گردشگری قید شده که کاجستان نباید به بهرهبردار سومی واگذار شود اما شرکت توسعه گردشگری برخلاف قرارداد با یک شرکت خصوصی قراردادی منعقد کرده است.

شهردار بیستون با اشاره به اینکه شرکت توسعه گردشگری به استناد واگذاری به بهرهبردار سوم نسبت به آبیاری کاجستان بیاعتنا شده است، گفت: چون ادوات آبیاری و چاه تحویل بخش خصوصی نیست بنابراین هیچ مسئولیتی به عهده آنها نیست و تنها بخشی برای فعالیت گردشگری به آن شرکت سوم واگذار شده است.

فرامرزی با بیان اینکه اکنون هیچ سیستم آبیاری قطرهای در کاجستان بیستون نمانده است گفت: متولی اصلی حفظ جنگل و کاجستان منابعطبیعی است و شرکت توسعه گردشگری نیز به عنوان بهرهبردار بیخیال آبیاری و رسیدگی به کاجستان شده است.

وی با اشاره به اینکه مکاتباتی در زمینه وضعیت آبیاری این کاجستانها انجام شده است افزود: شرکت توسعه گردشگری به دنبال احیای آن است اما با توجه به اینکه هزینه این اقدام بسیار سنگین است انجام آن برای این شرکت غیرممکن است.

خبر جدید  کالای ایرانی سهم محدودی از بازار اقلیم کردستان را به خود اختصاص داده است

شهردار بیستون با بیان اینکه آبیاری کاجستانهای بیستون اکنون متولی ندارد افزود: اداره کل منابعطبیعی استان باید وضعیت آبیاری را به سرعت مشخص کند و تا زمانی که تکلیف ضررهای وارد شده به این عرصه مشخص نشود وضعیت به همین صورت خواهد بود.

​​​​​​​

فرامرزی با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز، افزایش گردشگران و ضرورت توسعه پارکینگ پایگاه جهانی بیستون در کنار کاجستان عنوان کرد: این پارکینگ از ۱۵ سال پیش برای ورودی پایگاه برنامهریزی شده و اکنون جذابیت مالی پیدا کرده است و شرکت توسعه گردشگری به دنبال اعمال بهرهبرداری از آن است.

وی افزود: ۱۵ سال پیش بخشی از جنگل که متعلق به منابعطبیعی و خالی از درخت بود براساس توافق به منظور ایجاد پارکینگ نوروزی تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه بهرهبرداری از پارکینگ نوروزی بیستون هر سال محل مناقشه است گفت: شرکت توسعه گردشگری ادعا دارد به عنوان بهرهبردار حق استفاده از این پارکینگ را دارد در حالی که این پارکینگ از ۱۵ سال پیش تأسیس شده است.

فرامرزی با اشاره به اینکه با توجه به هزینه انجام شده برای این پارکینگ شهرداری امید دارد درآمد جزئی از این پارکینگ به دست آورد افزود: این درآمد اکنون سبب ایجاد اختلاف بین شهرداری و شرکت توسعه گردشگری شده است که برای انجام اقداماتی همچون نورپردارزی و ایجاد سرویس بهداشتی و استراحتگاه نوروزی برنامهریزی شود.

تلاش در جهت حفظ این سرمایه گرانبها وظیفهای عمومی است که عزمی همگانی را میطلبد و چنانچه نوع بشر به ادامه حیات این جامعه نباتی مظلوم و بیدفاع امیدوار و راغب است باید بیش از این به فکر باشد و طمعورزیها و اهمالکاریها کنار گذاشته شوند.

انتهای پیام/ش


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه