۸:۳۲:۰۴ - شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
مردم فساد را نمی‌پذیرند
مردم فساد را نمی‌پذیرند
مام جمعه کرمانشاه اشرافی‌گری را سمی مهلک برای کشورداری برشمرد و گفت: مردم فساد و اختلاس را نمی‌پذیرند.

مام جمعه کرمانشاه اشرافی‌گری را سمی مهلک برای کشورداری برشمرد و گفت: مردم فساد و اختلاس را نمی‌پذیرند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه