۱۵:۲۵:۴۷ - سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
مردم نمایش دیگری از وحدت در این زلزله به دنیا نشان دادند که برای همه دیدنی بود
مردم نمایش دیگری از وحدت در این زلزله به دنیا نشان دادند که برای همه دیدنی بود
سال‌های جنگ تحمیلی در این منطقه مذاهب مختلف از اهل‌سنت تا تشیع و اهل‌حق در کنار هم قرار گرفتند و از مرزها محافظت کردند، دولت مردم را تنها نمی‌گذارد و برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها باید مرزهای‌مان را تقویت کنیم،

سال‌های جنگ تحمیلی در این منطقه مذاهب مختلف از اهل‌سنت تا تشیع و اهل‌حق در کنار هم قرار گرفتند و از مرزها محافظت کردند، دولت مردم را تنها نمی‌گذارد و برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها باید مرزهای‌مان را تقویت کنیم،
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه