۱۸:۱۸:۲۸ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
مرغوبیت کلزای کرمانشاه کشوری شد
مرغوبیت کلزای کرمانشاه کشوری شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: طبق بررسی کارشناسان اروپایی کلزای استان کرمانشاه از بهترین کلزا‌های کشور شناخته شد


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: طبق بررسی کارشناسان اروپایی کلزای استان کرمانشاه از بهترین کلزا‌های کشور شناخته شد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه