به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، فاطمه رضوان مدنی مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: امکانات و نیروی انسانی هر سازمانی به تنهایی پاسخگوی نیاز جامعه هدف آن نهاد یا سازمان نخواهد. این مراکز غیر دولتی و بخش خصوصی هستند که در کنار ارگانهای دولتی بار سنگین مسئولیت را به دوش می کشند، کلینیکهای های مددکاری و مددکاران اجتماعی بازوان توانمند سازمان بهزیستی هستند.

خبر جدید  شهرداری فعالیتی برای تسهیل و تسریع در احداث پروژه تله‌کابین کرمانشاه انجام نداده است

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: یکی از وظایف اصلی و سنگین شما تلاش در راستای توانمند سازی مددجویان است ودر این راستا اخلاق مداری و رعایت اصل رازداری است که اهمیت بسیار زیادی دارد، توانمند سازی مبنای کار بهزیستی است و گسترده تر از اشتغالزایی و خروج از چرخه حمایت است. خروج مددجویان از چرخه حمایت باید بر اساس ضوابط و دستودالعمل های تخصصی باشد، منابع دولتی محدود است و کمکهای موردی باید دقیقا بر اساس نیازسنجی و اولویت بندی نیاز پرداخت شود.

خبر جدید  رسانه بایستی به دنبال مطالبات فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد

در ادامه جلسه، مرتضی کوهی معاون امور اجتماعی بهزیستی کرمانشاه گفت: ۵۲۹۰ مددجوی اجتماعی هم اکنون تحت پوشش بهزیستی استان کرمانشاه هستند که از این تعداد ۴۷۱۹ پرونده به کلینیکهای مددکاری واگذار شده است.

دکترنیلوفر اختیاری معاون توانبخشی در این نشست از واگذاری ۹۸۶۱ پرونده توانبخشی به کلینیکهای مددکاری در استان خبر داد . همچنین دکتر کرمخانی مسئول دفتر زنان و خانواده معاونت اجتماعی ،گزارشی از عملکرد کلینیکهای مددکاری استان ارائه دادو مشکلات و راهکارهای موجود در کلینیکهای مددکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خبر جدید  طرح جامع گمرک پرویز خان در دو مرحله اجرا می‌شود