۱۰:۳۶:۵۵ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
مسابقات سوارکاری استقامت “جام مادر” برگزارشد
مسابقات سوارکاری استقامت “جام مادر” برگزارشد
مسابقات سوارکاری استقامت “جام مادر”روز جمعه ۲۵ اسفندماه ۹۶ در دهکده المپیک بامعرفی نفرات برتر به کارخودپایان داد.


مسابقات سوارکاری استقامت “جام مادر”روز جمعه ۲۵ اسفندماه ۹۶ در دهکده المپیک بامعرفی نفرات برتر به کارخودپایان داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه