۱۱:۵۳:۱۸ - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
مسجدی که شوق امید را در دل محرومان نشاند
مسجدی که شوق امید را در دل محرومان نشاند
یک فرمانده پایگاه مقاومت بسیج با همتی که داشت با رونق فعالیت های مسجد محور زمینه اشتغال تعدادی از بانوان را در یکی از محلات محروم قصرشیرین فراهم کرده است.


یک فرمانده پایگاه مقاومت بسیج با همتی که داشت با رونق فعالیت های مسجد محور زمینه اشتغال تعدادی از بانوان را در یکی از محلات محروم قصرشیرین فراهم کرده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه