11:55:12 - سه‌شنبه 15 مه 2018
مسیر روبه رشد صنایع خلاق و فرهنگی در کشور/ پیش‌بینی ۱۰ هزار میلیاردی گردش مالی تبلیغات تا سال ۱۴۰۰
مسیر روبه رشد صنایع خلاق و فرهنگی در کشور/ پیش‌بینی ۱۰ هزار میلیاردی گردش مالی تبلیغات تا سال ۱۴۰۰
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در ایران نیز صنایع خلاق و فرهنگی مسیر رو به رشدی را طی می‌کند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۰ گردش مالی حوزه تبلیغات به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  فقر مطالبه گری میان نخبگان، به روند توسعه کرمانشاه لطمه زده است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه