به گزارش خبرگزاری برنا؛ نشست کمیته تخصصی مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری، فرماندار شهر کرمانشاه و تنی چند از مسولان ذیربط در فرمانداری کرمانشاه تشکیل شد.

2

محمدابراهیم الهیتبار معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه به اعتبارات و برنامههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در این نشست اشاره کرد و گفت: با توجه دولت تدبیر و امید، در دوران طلایی توجه به مسائل اجتماعی قرار داریم.

او افزود: مشارکتهای اجتماعی ضرورت امروز کشور است، و مسائل اجتماعی بدون حضور مردم قابل حل نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه گفت: دولت تدبیر و امید و وزارت کشور اصل فعالیت خود را در حوزه اجتماعی بر مبنای مشارکتهای اجتماعی قرار داده است که در این دولت به این حوزه بهای مناسبی داده شد و امروز مسائل اجتماعی دوران طلایی خود را میگذراند.

الهیتبار ادامه داد: هرچند که برنامه ششم توسعه و بودجه سالانه رنگ و بوی مسائل اجتماعی گرفته است ولی توجه و تمرکز کلان کشور روی مسائل اجتماعی است و این یک فرصت به حساب میآید و باید همه از آن استفاده کنیم.

او با بیان اینکه کرمانشاه چهره زیبای ایران اسلامی است، افزود: باید تلاش کنیم که برندهای خوب استان کرمانشاه احصا شده و مطرح شوند تا حال و هوای خویی از استان نمایان شود و سرمایهگذاران راغب به آمدن به این استان کرمانشاه شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه گفت: رویکرد کلان کشور به کرمانشاه مثبت است و البته استان برای قرارگیری در جایگاه اصلی خود علاوه بر دیدگاه ملی، به تلاش از درون نیز نیاز دارد و میطلبد که همگان حرف از امید بزنند و مشوق سرمایهگذاران برای ورود به استان کرمانشاه باشند. برجستهسازی مسائل منفی مشکلی را حل نخواهد کرد.

الهیتبار ادامه داد: به لحاظ تخصیص اعتبارات نیز چه در اعتبارات هزینهای و چه اعتبارات عمرانی سهم کرمانشاه بیشتر از متوسط کشوری تعیین شده و مجموعا استان کرمانشاه بیشتر از میانگین استانها بودجه میگیرد.

او افزود: راه برون رفت از آسیبهای اجتماعی در استان کرمانشاه مشارکت اجتماعی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه بر استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در این زمینه تاکید کرد و گفت: کار در سمنها دقیق، ارزان و به بهترین صورت انجام میشود، به واقع سمنها جایگاه تصمیمسازی برای مدیران و مسئولان را دارند و باید به این نقش اهتمام داشته باشند.

الهیتبار ادامه داد: توانمندسازی شهروندان مهمترین کار ما در کنترل آسیبهای اجتماعی است.

او افزود: هنر ما آموزش مهارت و توانمندسازی شهروندان، صیانت از خانواده، آموزش جوانان و آگاهسازی والدین است. امروزه سبک زندگی تغییر کرده و اخبار در کسری از ثانیه رد و بدل میشود و بمباران خبری برای افراد فاقد آموزش و ظرفیت میتواند آسیب به بار آورد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه به روند کاهشی بسیاری آسیبهای اجتماعی در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه پارسال رشد طلاق در استان کرمانشاه متوقف شد و این روند امسال هم دنبال خواهد شد.