حجتالاسلام رحیم جعفری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: حمایت و استقبال از برگزاری کنسرتهای موسیقی در استان کرمانشاه میکنیم.

او افزود: مشکلی برای صدور مجوز کنسرت موسیقی فولکلور و سنتی کُردی در استان کرمانشاه نداریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: برگزاری کنسرتها تابع قوانین و مقرراتی است که هر هنرمند و یا برگزار کننده کنسرتها این قوانین و مقررات را رعایت کنند مجوز برگزاری برای آنها صادر میشود.

جعفری ادامه داد: ما در زمینه برگزاری کنسرت در استان کرمانشاه چه کُردی و چه غیرکُردی مشکلی نداریم و هرکسی درخواست کنسرت بدهد مجوز صادر میکنیم.

خبر جدید  ورزش یکی از عوامل اصلی پویایی و نشاط جامعه است

او افزود: از صفر تا صد، صدور مجوز کنسرتها در استان کرمانشاه در دست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پاسخ به درخواست یکی از هنرمندان استان که گفته بود مجوز برگزاری کنسرت در کرمانشاه برایم صادر نمیشود نیز گفت: درخواست این هنرمند به اداره کل رسیده و ما مشکلی برای صدور مجوز نداریم اما پیشنهاد کردیم این کنسرت را در مناطق زلزلهزده برگزار کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه این نشست خبری به برگزاری ۵۱ کنسرت سنتی و پاپ در استان کرمانشاه در سالجاری خبر داد و در پاسخ به سوالی در زمینه برگزاری کنسرت بانوان نیز گفت: ما از برگزاری آیینهای شاد در استان کرمانشاه استقبال میکنیم و برای کنسرت بانوان نیز اقدامهایی انجام دادهایم که امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم.

خبر جدید  گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمانشاه آماده اعزام به مناطق زلزله زده است

جعفری یکی از اقدامهای مهم در دو سال اخیر در حوزه موسیقی را راهاندازی پنج خانه موسیقی عنوان کرد و گفت: خانه تنبور در گهواره، هوره در اسلامآبادغرب، ممور در هرسین، دف در پاوه راهاندازی شده و خانه سیاچمانه در نوسود هم در مرحله نهایی است و به زودی راهاندازی میشود.

او استقبال مردم از راهاندازی این خانهها را خوب و پرشور توصیف کرد و افزود: این خانهها در حفظ، تقویت و ترویج موسیقی محلی بسیار مؤثراند.

خبر جدید  رعایت مباحث ملی ساختمان تلفات زلزله کرمانشاه را کمتر کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پاسخ به سوالی در مورد گرانی نرخ بلیط کنسرتها گفت: نرخ بلیطها تابع شرایط اقتصادی بازار است و باید به میزانی باشد که برای هنرمندان و شرکت برگزار کننده صرفه اقتصادی داشته باشد.

جعفری ادامه داد: ما بر نرخ بلیط کنسرتها نظارت داریم و تا جایی که مقدور باشد تلاش میکنیم که نرخها پایین باشد که همه اقشار مردم بتوانند از برنامههای فرهنگی استفاده کنند.