۲۱:۰۹:۳۵ - پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷
مصدومان زلزله از تجهیزات جدید پزشکی بهره مند می شوند
مصدومان زلزله از تجهیزات جدید پزشکی بهره مند می شوند
مدیر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از خرید تجهیزات جدید برای ارائه خدمات توانبخشی به مصدومان خبر داد.


مدیر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از خرید تجهیزات جدید برای ارائه خدمات توانبخشی به مصدومان خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه