۱۵:۲۲:۵۷ - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
مصوبه مهم هیات وزیران برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده زلزله کرمانشاه
مصوبه مهم هیات وزیران برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده زلزله کرمانشاه
هیات دولت مبلغی بالغ بر چهار هزار و هشتصد میلیارد ریال را به بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه، اختصاص داد


هیات دولت مبلغی بالغ بر چهار هزار و هشتصد میلیارد ریال را به بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه، اختصاص داد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه