۲۰:۴۵:۳۰ - شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
معاونان در فرمانداری ها باید از بین بانوان هم انتخاب شوند
معاونان در فرمانداری ها باید از بین بانوان هم انتخاب شوند
استاندار کرمانشاه گفت:تمامی فرمانداران باید حداقل یکی از معاونان خود را از بین بانوان انتخاب و معرفی کنند.


استاندار کرمانشاه گفت:تمامی فرمانداران باید حداقل یکی از معاونان خود را از بین بانوان انتخاب و معرفی کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه