۹:۵۹:۵۳ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
معدوم سازی بیش از ۶۰۰ کیلوگرم سنگدان مرغ
معدوم سازی بیش از ۶۰۰ کیلوگرم سنگدان مرغ
سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از کشف و معدوم سازی بیش از ۶۰۰ کیلوگرم احشاء مرغ بی هویت در شهر کرمانشاه خبر داد.


سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از کشف و معدوم سازی بیش از ۶۰۰ کیلوگرم احشاء مرغ بی هویت در شهر کرمانشاه خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه