۱۰:۱۵:۱۲ - یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
معرفی واجدین شرایط دوره تربیت مربی پیش‌دبستانی به سازمان دارالقرآن
معرفی واجدین شرایط دوره تربیت مربی پیش‌دبستانی به سازمان دارالقرآن
گروه فعالیت‌های قرآنی- کارشناس اداره امور قرآنی استان کرمانشاه گفت: واجدین شرایط دوره تربیت مربی پیش‌دبستانی قرآن به سازمان دارالقرآن الکریم کشور معرفی می‌شوند.


گروه فعالیت‌های قرآنی- کارشناس اداره امور قرآنی استان کرمانشاه گفت: واجدین شرایط دوره تربیت مربی پیش‌دبستانی قرآن به سازمان دارالقرآن الکریم کشور معرفی می‌شوند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه