۱۱:۱۲:۳۴ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷
معضلی جدید به نام کار غیر قانونی
معضلی جدید به نام کار غیر قانونی
چند سال است که کارگران خارجی با کار کردن در مزارع کشاورزی استان کرمانشاه، نان کارگران این استان را آجر کرده‌‌ و زمینه مهاجرت آن‌ها را فراهم کرده‌اند.


چند سال است که کارگران خارجی با کار کردن در مزارع کشاورزی استان کرمانشاه، نان کارگران این استان را آجر کرده‌‌ و زمینه مهاجرت آن‌ها را فراهم کرده‌اند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه