11:23:03 - پنج‌شنبه 27 دسامبر 2018
معمای مرکزیت راه‌آهن غرب کشور؛ مهمان ناخوانده‌ای که جایی در مشخصات راه‌آهن غرب ندارد
معمای مرکزیت راه‌آهن غرب کشور؛ مهمان ناخوانده‌ای که جایی در مشخصات راه‌آهن غرب ندارد
مدیریت راه‌آهن غرب کشور به معمایی تبدیل شده چراکه با وجود معارفه مدیرکل راه‌آهن غرب در همدان این استان جایگاهی در مشخصات راه‌آهن غرب به طول ۶۰۵کیلومتر ندارد.

– اخبار استانها – به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه ، در هفتههای اخیر موضوع اداره کل راهآهن منطقه غرب کشور خبرساز شد و با معارفه مدیرکل راهآهن منطقه غرب کشور در همدان و نامهنگاری مسئولان استان کرمانشاه برای مجوز راهآهن منطقه کرمانشاه ابعاد متفاوتی پیدا کرد.براساسابلاغ رسمی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی روحاله تقیزاده بهعنوان نخستین مدیرکل راهآهن غرب در حالی منصوب شد که مرکزیت استان کرمانشاه در راهآهن غرب برجستهتر از همدان است و راهآهن کرمانشاه در اربعین امسال ثابت کرد که در مرکزیت غربقرار دارد.البته اعطای اداره کل راهآهن غرب به استان همدان براساس گفتههای مدیرکل راهآهن منطقه اراک دارای اشکال است زیرابرای اعطایاداره کل راهآهن به طول مشخصی ازخطوط ریلی و حمل مقدار مشخصی کالا از طریق خطوط راهآهن نیاز است تاشرایط ایجاد اداره کل راهآهن فراهم شود.از سوی دیگر در سالهای اخیر مشخصات راهآهن غرببه طول ۶۰۵کیلومتر ازاراک به کرمانشاه و از کرمانشاه و با عبور از شهرهایکنگاور، صحنه، کرمانشاه، سرپلذهاب و قصرشیرین در انتها مرز خسروی بیان شده است که براین اساس همدان جایگاهی در آن نداشته است.مردم استان همدان ۱۷ سال در انتظار اجرایی شدن راهآهن همدان-ملایر هستندتردد مسافران ایستگاه راهآهن همدان در جادهای تاریک و بدون علائم راهنمایی و رانندگی+فیلمبهرهبرداری از راهآهن ایلام شاید وقتی دیگر/قطار امسال هم نمیرسداما هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نسبت به موضوع مرکزیت راهآهن غرب کشور تحت مدیریت استان همدان گفته است کهاداره راهآهن تمام استانها در نهایت مستقل خواهد شد و استان کرمانشاه نیز دارای این اداره کل میشود و اداره کل راهآهن کرمانشاهبه طور حتم راهاندازی میشود.وی با بیاناینکه اداره کل راهآهن استان کرمانشاه ربطی به استان همجوار ندارد، افزود: دستورات وتأکید وزیر راه و شهرسازی برای صدور مجوزی تحت عنوان اداره کل راهآهن استان کرمانشاه صادر شده و استانهای همجوار نیز تحت عنوان همان استان فعالیت خواهند داشت.شرایط راهاندازی اداره کل راهآهن در هر استان مدیرکل راهآهن منطقه اراک که مدیریت راهآهن کرمانشاه را برعهده دارد در رابطه با موضوع مدیریت راهآهن غرب کشور گفت: با توجه به اتصالات خطوط راهآهن به مناطق مختلف، ادارات راهآهن به صورت منطقهای تقسیمبندی شده و کرمانشاه بهدلیل اتصال با اراک زیرمجموعه این اداره است.جلالالدین کوکنار در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، عنوان کرد: هرچند استان همدان اکنون دارای اداره راهآهن است اما از همدان به ملایر خط آهنی وجود ندارد و ملایر به خطاراک متصل است این ایستگاه نیز زیرمجموعه اداره راهآهن اراک محسوب میشود.کوکنار با بیان اینکه مدیریت اداره کل راهآهن در استانها دارای شرایط ویژهای است، گفت: داشتن حداقل ۶۰۰کیلومتر خطوط ریلی و حمل ۱٫۵ میلیون تن بار در سال از جمله شرایط ایجاد اداره کل راهآهن در استانها و تخصیص ردیف بودجه از طرف سازمان برنامه و بودجه است.وی با اشاره به اینکه با ساخت خط کرمانشاه به خسروی تا ۵۰۰کیلومتر بهخطوط ریلی استان کرمانشاه افزوده خواهد شد، افزود: راهاندازی اداره کل راهآهن در استان کرمانشاه قابل پیشبینی نیست و اکنون نمیتوان در این مورد اظهارنظر کرد اما نیروهای قراردادی برای راهآهن استان کرمانشاه جذب شده است.همدان برای اثبات مرکزیت غرب کشور در موضوع راهآهن به دنبال ساخت خطراهآهن به ملایر است در حالی که اتصال ملایر به ایستگاههای اراک و کرمانشاه وجود دارد وبه نظر میرسد طرح خط ریلی همدان به سنندج نیز با توجه به فاصله کمتر کرمانشاه تا سنندج برای اثبات مرکزیت غرب کشور باشد.تلاش مسئولاناستان و نمایندگان کرمانشاه در مجلس برای تخصیص بودجه و تکمیل راهآهن کرمانشاه به خسروی و همکاری مجمع نمایندگان کرمانشاه، کردستان و ایلام برای همگرایی در اتصال ریلی این سه استان به یکدیگر برای ارتقا وضعیت غرب کشور تأثیرگذار خواهد بود.انتهای پیام/ش
منبع :: https://www.tasnimnews.com

خبر جدید  پروژه آبرسانی به ۳۹ روستای استان کرمانشاه همزمان با دهه فجر به اتمام می‌رسد
0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد

دایکان | dayikan

دایکان | dayikan

اخبار ویژه