۸:۴۹:۵۲ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
مقاومت تنها راه مقابله فلسطین با رژیم صهیونیستی است
مقاومت تنها راه مقابله فلسطین با رژیم صهیونیستی است
امام جمعه شهرستان سرپلذهاب باتاکید بر لزوم اتحاد ویکپارچگی مسلمانان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی گفت: مقاومت ومبارزه تنها راه مقابله فلسطینیان مظلوم در برابر ظلم واشغالگری رژیم صهیونیستی است وتا رهایی قدس شریف باید ادامه داشته باشد.


امام جمعه شهرستان سرپلذهاب باتاکید بر لزوم اتحاد ویکپارچگی مسلمانان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی گفت: مقاومت ومبارزه تنها راه مقابله فلسطینیان مظلوم در برابر ظلم واشغالگری رژیم صهیونیستی است وتا رهایی قدس شریف باید ادامه داشته باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه