۱۶:۰۱:۵۹ - دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
ملت ما نشان داده جايي كه پاي استقلال و حفظ نظام تا پاي جان ايستاده است
ملت ما نشان داده جايي كه پاي استقلال و حفظ نظام تا پاي جان ايستاده است
محمدابراهيم الهي تبار در جلسه كارگروه فرهنگي و اجتماعي استان گفت: كاهش آسيب هاي اجتماعي جزء اولويت هاي اول ماست و اين نيازمند هدفمند كار كردن و شناخت جامعه هدف وبا برنامه كاركردن است .


محمدابراهيم الهي تبار در جلسه كارگروه فرهنگي و اجتماعي استان گفت: كاهش آسيب هاي اجتماعي جزء اولويت هاي اول ماست و اين نيازمند هدفمند كار كردن و شناخت جامعه هدف وبا برنامه كاركردن است .
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه