۱۰:۳۴:۳۳ - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
ملت ما همچنان امیدوار به آینده است
ملت ما همچنان امیدوار به آینده است
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند و از آن دفاع خواهند تاکید کرد : ملت ما به آینده امیدوار است.


استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند و از آن دفاع خواهند تاکید کرد : ملت ما به آینده امیدوار است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه