۱۳:۰۳:۴۵ - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
منابع آبی استان ، ضامن آینده قصرشیرین
منابع آبی استان ، ضامن آینده قصرشیرین
دولت در راستای مهار آب های مرزی در مجموع بیش از هفت هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت سدها و مهار آب های مرزی قصرشیرین هزینه کرد که این انقلابی بزرگ در بخش آب و ضامن پیشرفت و آینده ای روشن برای این شهرستان است.

دولت در راستای مهار آب های مرزی در مجموع بیش از هفت هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت سدها و مهار آب های مرزی قصرشیرین هزینه کرد که این انقلابی بزرگ در بخش آب و ضامن پیشرفت و آینده ای روشن برای این شهرستان است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه