۸:۴۹:۲۲ - سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
منازل آسیب دیده تا پایان تابستان ۹۷ بازسازی مي شود
منازل آسیب دیده تا پایان تابستان ۹۷ بازسازی مي شود
رئيس جمهور در جمع مردم روستای زلزله زده میرمیرو: باید تلاش کنیم تا همه منازل آسیب دیده این منطقه تا پایان تابستان ۹۷ تکمیل و به مردم تحویل داده شود.


رئيس جمهور در جمع مردم روستای زلزله زده میرمیرو: باید تلاش کنیم تا همه منازل آسیب دیده این منطقه تا پایان تابستان ۹۷ تکمیل و به مردم تحویل داده شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه