۱۴:۱۲:۱۸ - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
منافقان منفورترین گروه نزد ملت ایران بوده و هستند
منافقان منفورترین گروه نزد ملت ایران بوده و هستند
مشاور استاندار کرمانشاه در امور ایثارگران با بیان اینکه منافقان خیانت های بزرگی به ملت ایران کرده اند؛ گفت: این تروریستها منفورترین گروه نزد ملت ایران هستند.

مشاور استاندار کرمانشاه در امور ایثارگران با بیان اینکه منافقان خیانت های بزرگی به ملت ایران کرده اند؛ گفت: این تروریستها منفورترین گروه نزد ملت ایران هستند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه