۱۵:۳۰:۵۸ - شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
مهارت و فناوری عامل اصلی توسعه‌ی اقتصادی پایدار در کشور است
مهارت و فناوری عامل اصلی توسعه‌ی اقتصادی پایدار در کشور است
یاور محمدی گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، افراد را با توجه به شرایط اقتصادی جامعه آماده‌ی ورود به بازار کارکرده و بدین شکل مهارت‌های عمومی بازار کار و صنعت را موردتوجه قرار می‌دهد.

یاور محمدی گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، افراد را با توجه به شرایط اقتصادی جامعه آماده‌ی ورود به بازار کارکرده و بدین شکل مهارت‌های عمومی بازار کار و صنعت را موردتوجه قرار می‌دهد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه