۹:۴۴:۲۵ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
مهلت ارائه اظهار نامه مالیاتی
مهلت ارائه اظهار نامه مالیاتی
هادی ملکشاهی مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل تا ۳۱ خرداد برای ارائه اظهارنامه مالیاتی خود فرصت دارند.


هادی ملکشاهی مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل تا ۳۱ خرداد برای ارائه اظهارنامه مالیاتی خود فرصت دارند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه