۹:۵۰:۲۰ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
مهمترین نیاز ملت ایران عبرت از درس های روز سوم خرداد است
مهمترین نیاز ملت ایران عبرت از درس های روز سوم خرداد است
امام جمعه سرپل ذهاب گفت: امروز نیز مهمترین نیاز اساسی ملت ایران برای فتح پیروزی ها و موفقیت در عرصه های مختلف همان پیام ها و درس های روز سوم خرداد است.


امام جمعه سرپل ذهاب گفت: امروز نیز مهمترین نیاز اساسی ملت ایران برای فتح پیروزی ها و موفقیت در عرصه های مختلف همان پیام ها و درس های روز سوم خرداد است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه