14:26:32 - جمعه 24 آگوست 2018
مهمترین وظیفه دولتمردان خدمتگزاری به مردم است
مهمترین وظیفه دولتمردان خدمتگزاری به مردم است
امام جمعه کرمانشاه شرط اصلی یک حکومت صحیح را خدمتگزاری به مردم دانست و گفت: مهمترین وظیفه دولتمردان خدمتگزاری به مردم است. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  ورود بسیج به عرصه مقابله با احتکار مایه دلگرمی است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه