۱۴:۲۶:۳۲ - جمعه ۲ شهریور ۱۳۹۷
مهمترین وظیفه دولتمردان خدمتگزاری به مردم است
مهمترین وظیفه دولتمردان خدمتگزاری به مردم است
امام جمعه کرمانشاه شرط اصلی یک حکومت صحیح را خدمتگزاری به مردم دانست و گفت: مهمترین وظیفه دولتمردان خدمتگزاری به مردم است.


امام جمعه کرمانشاه شرط اصلی یک حکومت صحیح را خدمتگزاری به مردم دانست و گفت: مهمترین وظیفه دولتمردان خدمتگزاری به مردم است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه