۱۸:۱۲:۳۱ - جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
موضوع فرهنگ بحثی گسترده‌ است
موضوع فرهنگ بحثی گسترده‌ است
گروه اجتماعی: استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه موضوع فرهنگ بحثی گسترده است، گفت: در این خصوص نباید به فعالیت‌های ادارات و نهادهای فرهنگی چشم دوخت، فرد فرد جامعه در این مسئله مسئول هستند.


گروه اجتماعی: استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه موضوع فرهنگ بحثی گسترده است، گفت: در این خصوص نباید به فعالیت‌های ادارات و نهادهای فرهنگی چشم دوخت، فرد فرد جامعه در این مسئله مسئول هستند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه