11:54:23 - شنبه 17 مارس 2018
نام یک کرمانشاهی در ترکیب اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
نام یک کرمانشاهی در ترکیب اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
۲۵ فرنگی‌کار به اردوی تیم کشتی جوانان دعوت شدند و در میان اسامی تیم ملی ها نام یک کشتی گیر کرمانشاهی نیز می درخشد. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  طرح “پنجشنبه های قصه گویی کرمانشاه ” از ۲۸ تیرماه آغاز می شود
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه