3:23:45 - پنج‌شنبه 11 ژوئن 2020
نباید برای سرمایه گذاران در کرمانشاه مانع تراشی کرد
نباید برای سرمایه گذاران در کرمانشاه مانع تراشی کرد
فرماندار کرمانشاه دربازدید از مجموعه شاه عباسی ماهیدشت گفت : نباید برای سرمایه گذاران در کرمانشاه مانع تراشی کرد.

بر چسب ها:بانک پاسارگاد
اخبار ویژه