۱۰:۵۶:۳۷ - دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نبود برنامه مدون برای مدیریت شهر‌ها از جانب شورا‌های اسلامی
نبود برنامه مدون برای مدیریت شهر‌ها از جانب شورا‌های اسلامی
مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری کرمانشاه گفت: شورا‌های اسلامی برنامه مدونی به منظور مدیریت شهر‌ها در استان ندارند که این موضوع روند پیشرفت شهر‌ها را با مشکل روبرو کرده است.


مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری کرمانشاه گفت: شورا‌های اسلامی برنامه مدونی به منظور مدیریت شهر‌ها در استان ندارند که این موضوع روند پیشرفت شهر‌ها را با مشکل روبرو کرده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه