4:59:18 - پنج‌شنبه 24 ژانویه 2019
نبود مکان؛ بزرگترین دغدغه کار قرآنی در سرپل‌ذهاب
نبود مکان؛ بزرگترین دغدغه کار قرآنی در سرپل‌ذهاب
گروه فعالیت‌های قرآنی – پس از گذشت یکسال و نیم از زلزله شهرستان سرپل‌ذهاب بزرگترین دغدغه و معضل فعالان قرآنی این شهرستان نداشتن مکان برای انجام کار فرهنگی و قرآنی است.

به گزارش ایکنا از کرمانشاه، اگر به شهرستان سرپلذهاب سر بزنید اولین چیزی که توجه شما را جلب میکند کانکسهای سطح این شهر است اما اگر اهل کار فرهنگی و قرآنی باشید ماجرا فرق میکند؛ چراکه توجه شما بیشتر به فعالیت برخی کانکسهای فرهنگی جلب میشود که مشغول به فعالیتهای قرآنی در سطح این شهرستان هستند آن هم با دغدغه و مشکلات خاص خود که هریک میتواند سوژه نگاشتن دردهای دل باشد که پای آن باید نشست و تنها گوش داد چراکه وقتی نتوانی کاری انجام دهی تنها باید سکوت اختیار کنی و گوش فرا دهی اما «شنیدن کی بود مانند دیدن».
در این گزارش به صحبتهای چند فعال فرهنگی و قرآنی شهرستان سرپلذهاب درخصوص معضلات و سختیهای انجام کار فرهنگی و قرآنی پس از زلزله این شهرستان پرداخته شده تا شاید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
فرشته بهرامی، مربی قرآن میراث ماندگار در شهرستان سرپلذهاب با اشاره به سختی کار فرهنگی در شهرستان بهویژه پس از زلزله با اشاره به برخی از دغدغههای فعالان فرهنگی و قرآنی، اظهار کرد: احساس میکنم درحق بچههای قرآنی این شهرستان کوتاهی شده و گواه این حرف آمار فعالیتهای قرآنی سرپلذهاب است و اگر بخواهیم حرفی بزنیم تنها میتوانیم بگوییم نتوانستهایم به درستی از ظرفیتهای قرآنی این شهرستان به درستی بهره بگیریم.

نبود مکان بزرگترین دغدغه کار قرآنی شهرستان سرپلذهاب
کار فرهنگی و دغدغه مسئولان
وی افزود: فعالان قرآنی این شهرستان حرفها برای گفتن دارند آن هم نه در حد شهرستان بلکه در حد استانی و کشوری و آمار ثبتنام در طرحهای مختلف قرآنی نشان از اشتیاق فرزندان این شهرستان برای شرکت در فعالیتهای قرآنی است که یکی از این آمارها ثبتنام بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در طرح حافظان است که سال گذشته بیش از ۲ هزار قبولی داشتیم.
مربی میراث ماندگار شهرستان سرپلذهاب اظهار کرد: ما با اندکترین امکانات بالاترین زحمات را برای تربیت فرزندان لایق به خدمتگزاری قرآن انجام میدهیم، مربیانی که ساعتها وقت صرف میکنند بدون دریافت هزینهای و خروجی کار آنها در مسابقات کشوری و استانی سندی است برای افتخارآفرینی این شهرستان.
بهرامی در ادامه به مشکلات این شهرستان برای انجام فعالیتهای فرهنگی و قرآنی پس از زلزله اشاره کرد و گفت: ما پس از وقوع زلزله در این شهرستان کار فرهنگی و قرآنی خود را تعطیل نکردیم حتی در زیر چادر به کار قرآنی مشغول شدیم تا با کمک خیران کانکس در اختیارمان گذاشته شد که بتوانیم به حیات فعالیتهای قرآنی در این شهرستان ادامه دهیم. هیچ نهادی که به مربیان قرآن در زمینه در اختیار گذاشتن کانکس، فضا و مکان کمک کند نبود الا خیرین.
وی افزود: احساس میکنم در امر فرهنگ کوتاهی شده اما این بسیار تأسفبار است که بگوییم بودجه نداریم تا کار فرهنگی انجام دهیم و اینک اگر از هر فعال فرهنگی سؤال بپرسید که دغدغه کار فرهنگی چیست تنها «بودجه» کلمهای است که به زبان جاری میکند.
این فعال فرهنگی و قرآنی شهرستان سرپلذهاب در ادامه از امام جمعه این شهرستان بهعنوان یک فعال فرهنگی یاد کرد که دغدغه فرهنگی دارد و گفت: جدا از بحث مسکن در این شهرستان کار فرهنگی باید دغدغه مسئولان باشد چراکه این امر خود نیاز جدی امروز جامعه است اما متأسفانه آمارها نشانگر بیتوجهی به این امر مهم است.
بهرامی اظهار کرد: آیا این معضل نیست که پس از گذشت یکسال و نیم از زلزله سرپلذهاب هنوز مکانی برای فعالیتهای قرآنی نداریم درحالی که استعدادهای نابی در این خطه وجود دارد اما نبود مکان آنها را از حضور در فعالیتهای قرآنی باز میدارد.

خبر جدید  افزایش ۱۷ درصدی صادرات از گمرکات و بازارچه های استان کرمانشاه

نبود مکان بزرگترین دغدغه کار قرآنی شهرستان سرپلذهاب
دغدغه فعالیتهای فرهنگی و مشکلات اقتصادی
وی به مکانهایی که در فعل کارهای فرهنگی این شهرستان در آنجا انجام میگیرد اشاره کرد و افزود: امکانات خاصی برای انجام کار فرهنگی نداریم یا در ورزشگاه احرار و یا در کانون شهید باهنر باید کار انجام دهیم درصورتی که این مکانها ویژه همایشهای بزرگ است که نیاز است در نظر داشته باشیم کار فرهنگی با ظرفیت محدود نیاز به چه مکانی دارد آیا نباید به این مسائل در انجام کار فرهنگی توجه کنیم و آیا این خود معضلی سد راه انجام کارهای فرهنگی نیست.
این فعال فرهنگی تصریح کرد: مشکلات بسیار است اما ما سقفی نداریم تا کار فرهنگی و قرآنی زیر آن انجام دهیم و مؤسسه میراث ماندگار این شهرستان هنوز در کانکس است.
بهرامی تأکید کرد: خانوادهها برای فرستادن فرزندان خود به کلاسهای قرآنی به ویژه در زیر کانکس دغدغه دارند و به همین دلیل بسیاری از حضور فرزندانشان در کلاسهای قرآنی در چنین مکانهایی خودداری میکنند.
حجتالاسلام مصطفی عسگری، معاونت تبلیغ و طرح هجرت شهرستان سرپلذهاب نیز با اشاره به دغدغههای انجام کار فرهنگی در این شهرستان، اظهار کرد: امکانات زیربنایی فرهنگی در این شهرستان پس از زلزله از بین رفته است.
وی با اشاره به بازسازی مراکز فرهنگی این شهرستان، گفت: کار ساخت قرارگاه فرهنگی این شهرستان ۸۰ درصد پیشرفت داشته همچنین حسینیه حرم احمد بن اسحاق سقف آن زده شده و میشود گفت کار ۸۰ درصد پیشرفت داشته و مساجد و حسینیههای شهرستان درحال بازسازی هستند اما باید بگوییم درکنار انجام این فعالیتها زیرساخت فرهنگی نداریم و باید صبر کنیم تا این فعالیتها به نتیجه برسد.
معاونت تبلیغ و طرح هجرت شهرستان سرپلذهاب افزود: ۵ مسجد در سرپلذهاب داریم که از این تعداد ۳ مسجد به طور کامل تخریب و ۲ مسجد دیگر باید بازسازی شوند و فعلا ظرفیت انجام کار فرهنگی در این مساجد وجود ندارد.

خبر جدید  برگزاری کارگاه آموزش اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد در کنگاور

نبود مکان بزرگترین دغدغه کار قرآنی شهرستان سرپلذهاب
سنجش شاخصهای فرهنگی قبل و بعد از زلزله سرپلذهاب
حجتالاسلام عسگری به انجام کارها و فعالیتهای فرهنگی پیش زلزله در این شهرستان نیز اشاره و اظهار کرد: تا قبل از وقوع زلزله کارهایی در حال انجام بود و پس از زلزله نیز با تمام وجود بدنبال انجام آن فعالیتها بودیم اما نتایج را باید سنجید و نسبت به آن نظرسنجی کرد و پس از آنکه نظرات را سنجید در آن خصوص باید قضاوت کرد.
وی افزود: پس از زلزله کارهای فرهنگی از سرگرفته شد اکنون کلاسهای قرآنی این شهرستان درحال برگزار شدن است اما با سختیهایی روبهرو است که نیازمند رسیدگی برای رفع سریع این مشکلات است.
معاونت تبلیغ و طرح هجرت شهرستان سرپلذهاب تصریح کرد: یکی از مشکلات کار فرهنگی اینک آن است که انجام این فعالیتها دغدغه اول مردم نیست چراکه مشکلات اقتصادی مردم مانع از حضور فعال در فعالیتهای فرهنگی است و قاطع میتوان گفت دغدغه اول مردم مشکلات اقتصادی است که با آن دست به گریبان هستند.

خبر جدید  مسابقه «فجر انقلاب» در کرمانشاه برگزار می‌شود

نبود مکان بزرگترین دغدغه کار قرآنی شهرستان سرپلذهاب
انتهای پیام


منبع :: http://kermanshah.iqna.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه