۸:۴۲:۵۲ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
نرخ کرایه تاکسی افزایش نیافته است
نرخ کرایه تاکسی افزایش نیافته است
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرکرمانشاه افزایش نرخ کرایه تاکسی در روز‌های اخیر را تکذیب کرد و گفت: دریافت کرایه بیشتر از نرخ مصوب تخلف است.


مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرکرمانشاه افزایش نرخ کرایه تاکسی در روز‌های اخیر را تکذیب کرد و گفت: دریافت کرایه بیشتر از نرخ مصوب تخلف است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه