۱۴:۱۸:۵۳ - شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
نسخه‌پیچی واحد اقتصادی برای استان‌ها در مرکز اشتباه است/ لازمه رسیدن به توسعه متوازن تمرکززدایی است
نسخه‌پیچی واحد اقتصادی برای استان‌ها در مرکز اشتباه است/ لازمه رسیدن به توسعه متوازن تمرکززدایی است
رئیس اتاق بازرگانی ایران در اولین نشست روسای اتاق‌های بازرگانی منطقه چهار کشور به میزبانی کرمانشاه گفت: پیچیدن نسخه واحد اقتصادی در مرکز برای همه استان‌ها و مناطق بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی، جمعیتی، جغرافیایی و … کاملاً اشتباه است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در اولین نشست روسای اتاق‌های بازرگانی منطقه چهار کشور به میزبانی کرمانشاه گفت: پیچیدن نسخه واحد اقتصادی در مرکز برای همه استان‌ها و مناطق بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی، جمعیتی، جغرافیایی و … کاملاً اشتباه است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه