۹:۰۶:۴۸ - شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
نسخه دولت برای بیکاری
نسخه دولت برای بیکاری
فرماندار کرمانشاه تاکید کرد: دولت طرح‌های خوبی برای کاهش نرخ بیکاری و حمایت از سرمایه گذاری دارد


فرماندار کرمانشاه تاکید کرد: دولت طرح‌های خوبی برای کاهش نرخ بیکاری و حمایت از سرمایه گذاری دارد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه