۱۵:۱۴:۲۴ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
نشست اقتصاد مقاومتی تشکیل شد
نشست اقتصاد مقاومتی  تشکیل شد
استاندار کرمانشاه بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی را برای برون رفت از بحران بیکاری در استان ضروری دانست


استاندار کرمانشاه بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی را برای برون رفت از بحران بیکاری در استان ضروری دانست
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه