۱۴:۰۴:۴۸ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷
نقش خیرین در پیشبرد اهداف و برنامه‌های قرآنی
نقش خیرین در پیشبرد اهداف و برنامه‌های قرآنی
گروه فعالیت‌های قرآنی- مدیرعامل اتحادیه قرآنی استان کرمانشاه بر لزوم توجه به نقش خیرین در پیشبرد اهداف و برنامه‌های قرآنی تأکید کرد.


گروه فعالیت‌های قرآنی- مدیرعامل اتحادیه قرآنی استان کرمانشاه بر لزوم توجه به نقش خیرین در پیشبرد اهداف و برنامه‌های قرآنی تأکید کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه