۱۲:۰۴:۰۹ - یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷
نمایشگاه صنایع دستی در ۶۲ نقطه ازاستان
نمایشگاه صنایع دستی در ۶۲ نقطه ازاستان
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان گفت: نمایشگاه صنایع دستی برای شناساندن آداب و رسوم محلی و غذا‌های سنتی در ۶۲ نقطه ازاستان کرمانشاه دایر شده است


معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان گفت: نمایشگاه صنایع دستی برای شناساندن آداب و رسوم محلی و غذا‌های سنتی در ۶۲ نقطه ازاستان کرمانشاه دایر شده است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه