۲۰:۰۶:۴۲ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
نمایشگاه عکس ” امید رؤیا نیست” در کرمانشاه برگزار شد
نمایشگاه عکس ” امید رؤیا نیست” در کرمانشاه برگزار شد
با حمایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در نگارخانه شهر کرمانشاه نمایشگاه گروهی عکس “امید رؤیا نیست” برگزار شد.

با حمایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در نگارخانه شهر کرمانشاه نمایشگاه گروهی عکس “امید رؤیا نیست” برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه