۱۰:۲۸:۱۴ - چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
نمایشگاه گردشگری، هتلداری، سوغات و صنایع وابسته
نمایشگاه گردشگری، هتلداری، سوغات و صنایع وابسته
مدیرامور نمایشگاه بین المللی پارک شاهد کرمانشاه گفت:: نمایشگاه گردشگری، هتلداری، سوغات و صنایع وابسته در کرمانشاه بر پا می‌شود.


مدیرامور نمایشگاه بین المللی پارک شاهد کرمانشاه گفت:: نمایشگاه گردشگری، هتلداری، سوغات و صنایع وابسته
در کرمانشاه بر پا می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه