۱۱:۵۴:۴۵ - چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
نمایش ۱۱۹به روی صحنه می رود
نمایش ۱۱۹به روی صحنه می رود
رییس انجمن هنر‌های نمایشی استان از به روی صحنه رفتن نمایش ۱۱۹ در مجموعه تئاترشهر کرمانشاه خبر داد


رییس انجمن هنر‌های نمایشی استان از به روی صحنه رفتن نمایش ۱۱۹ در مجموعه تئاترشهر کرمانشاه خبر داد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه