۱۳:۵۹:۰۴ - دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
نوبخت راهی کرمانشاه است
نوبخت راهی کرمانشاه است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عصر امروز به منظور شرکت در جلسه برنامه و بودجه استان کرمانشاه راهی این استان میشود


رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عصر امروز به منظور شرکت در جلسه برنامه و بودجه استان کرمانشاه راهی این استان میشود
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه