0:44:30 - چهارشنبه 18 آوریل 2018
نوسازی مسجد شهرک باغ ابریشم توسط بسیجیان حوزه ۶ شهری امام جعفر صادق(ع)
نوسازی مسجد شهرک باغ ابریشم توسط بسیجیان حوزه ۶ شهری امام جعفر صادق(ع)
در راستای طرح کرامت ۲ و به همت حوزه ۶ شهری امام جعفر صادق (ع) و شهرداری منطقه ۷، مرحله تکمیلی تعمیر و نوسازی مسجد محله باغ ابریشم تسط بسیجیان انجام شد. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  واردات قاچاق نفس تولیدکننده داخلی را قطع کرده است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه