۰:۴۴:۳۰ - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
نوسازی مسجد شهرک باغ ابریشم توسط بسیجیان حوزه ۶ شهری امام جعفر صادق(ع)
نوسازی مسجد شهرک باغ ابریشم توسط بسیجیان حوزه ۶ شهری امام جعفر صادق(ع)
در راستای طرح کرامت ۲ و به همت حوزه ۶ شهری امام جعفر صادق (ع) و شهرداری منطقه ۷، مرحله تکمیلی تعمیر و نوسازی مسجد محله باغ ابریشم تسط بسیجیان انجام شد.


در راستای طرح کرامت ۲ و به همت حوزه ۶ شهری امام جعفر صادق (ع) و شهرداری منطقه ۷، مرحله تکمیلی تعمیر و نوسازی مسجد محله باغ ابریشم تسط بسیجیان انجام شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه