۱۲:۱۷:۵۰ - پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
نوسازی ۱۸ کیلومتر از خطوط فرسوده شبکه توزیع آب شهر‌های استان کرمانشاه
نوسازی ۱۸ کیلومتر از خطوط فرسوده شبکه توزیع آب شهر‌های استان کرمانشاه
مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه بیش از ۴۵ کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر‌های استان کرمانشاه پوسیده است، گفت: تا کنون ۱۸ کیلومتر از این شبکه از مدار خارج و نوسازی شده است.


مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه بیش از ۴۵ کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر‌های استان کرمانشاه پوسیده است، گفت: تا کنون ۱۸ کیلومتر از این شبکه از مدار خارج و نوسازی شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه